Çevre Politikamız

Ayar Makina Tic.Ltd.Şti. olarak sürdürülebilir bir gelecek için metallerin makinede işlenmesi proseslerimizden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre ile ilgili olumsuz etkilerden ilgili taraflarımızın en az seviyede etkilenmesini sağlamak ve çevre konularındaki performansımızı sürekli iyileştirmek için yönetim sistemi kurmayı ve uygulamayı amaçlamaktadır. Ayar Makina, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanması ve ekonomik büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengenin sağlanması için sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturduğu Çevre Politikasının hayata geçirilmesi için aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir.
Bu doğrultuda;

Bu politikayı uygulamak ve uygulanmasını sağlamak başta Ayar Makina üst yönetimi olmak üzere, tüm yöneticilerin ve çalışanların sorumluluğudur.